ม่านพับ – มู่ลี่

มู่ลี่ สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหรือแม้แต่ภายในบริษัทต่าง ๆ เพราะมู่ลี่สามารถเข้าได้กับการตกแต่งทุกสไตล์