Drop-Arm-Awning-Slide-img-01
Drop-Arm-Awning-Slide-img-02

กันสาดแขนค้ำ

กันสาดมีแขนพับเก็บอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับ หน้าต่าง หรือ ประตูบานเลื่อน ที่มีขนาดไม่กว้างมาก ช่วยป้องกันแสง ความร้อน และฝน ตามประเภทของผ้าใบที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

Technical Characteristics :
Width : 1.50 M. – 5.00 M.
Projection : 0.75 M. – 1.40 M.